ALTERNATYWNA METODA ZDOBYWANIA PRAWO JAZDY:

Samodzielnie przygotuj się do egzaminu teoretycznego i weź udział tylko w kursie praktycznym.

Sprawdź, co zrobić:

1) Zapisz się na egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD). Weź ze sobą numer PKK.

2) Jeśli zdasz egzamin teoretyczny w WORD-zie – idź do szkoły jazdy i zapisz się na kurs praktyczny. Weź ze sobą numer PKK.

3) Weź udział w kursie praktycznym i zajęciach z Pierwszej Pomocy

4) Zapisz się na egzamin praktyczny w WORD-zie. Weź ze sobą numer PKK.

(Źródło:https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-prawo-jazdy)